Mentalbeskrivning Hund (MH) är en av de verktyg man har i Sverige idag för att beskriva hundarnas mentalitet. Genom att MH beskriva sin hund får man ett officiellt dokument på hundens mentalitet som kan vara intressant både för ägare, uppfödare och för rasklubben. Hur reagerar min hund i jämförelse med andra individer i rasen och i förhållande till rasstandarden ? Vilka är hundens starka/svaga sidor? För oss uppfödare hjälper det oss med utvärderingen av vårt avelsarbete och för rasklubben ger det en bild av rasens mentalitet, finns det saker vi behöver fästa extra uppmärksamhet vid o.s.v

Till våra Kennel MHn så hyr vi MH bana, beskrivare, testledare och figuranter. Vi börjar kring 8 på morgonen och det tar ca 1 timme per hund. Alla som är på plats får följa samtliga hundar genom banan, det är även väldigt spännande att vara åskådare. Under dagen bjuder vi naturligtvis på tilltugg. Eftersom vi anser mentalitet vara en mycket viktig del av vår avel så hoppas vi kunna ”MH beskriva” så många hundar som möjligt ur vår uppfödning, så att vi tillsammans med andra faktorer på bästa möjliga sätt skall kunna utvärdera avelsresultatet. Men även för att hjälpa rasklubben i deras arbete gällande sund mentalitet i rasen. Mer om Mentalbeskrivning Hund (MH) på Svenska Brukshundklubbens (SBK) hemsida

 

Bilder från Mentalbeskrivningar (MH)

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”kennel.himlings” ualb=”5609196459738636417″ imgl=”fancybox” dltext=”Picasa” style=”cascade” col=”4″ num=”30″ size=”320″ align=”center” max=”100″]