BPH är Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning för alla hundar. Den startade i maj 2012 efter flera års förberedelse och efter premiäråret gjordes en utvärdering. Så här skriver SKK själva; Utvärderingen tyder på att BPH väl fångar de vardagsbeteenden som kan anses centrala. Vid de preliminära personlighetsanalyser som gjorts antyder resultaten att flera övergripande personlighetsdimensioner kommer till uttryck i BPH och det verkar som om BPH på ett bra sätt fångar nyanser i hundarnas personlighet.

Från och med år 2014 har vi som kennel anordnat BPH till samtliga av våra kullar –  vi anser att denna beskrivning är mer utformad för alla hundraser (oavsett egenskap och ursprungssyfte) och ger oss som uppfödare en mer specifik information om våra rasers mentalitet i jämförelse med Mentalbeskrivning Hund (MH). Har man inte möjlighet att delta när BPH anordnas för just den kullen man har en valp ifrån så har man möjlighet att delta vid ett senare tillfälle i mån av plats. Vi meddelar samtliga valpköpare som inte deltagit med sin hund när nytt tillfälle ges. Den optimala åldern för att genomföra BPH på en hund är 12-18 månader, (minimiålder är 12 månader). För att hundens BPH resultat skall komma med i rasens allmänna BPH statistik (spindeldiagrammet för rasen) får hunden inte vara äldre än 18 månader vid beskrivningen. Du har möjlighet att följa samtliga hundar genom banan, det är även väldigt spännande att vara åskådare. Eftersom vi anser mentalitet vara en mycket viktig del av vår avel så hoppas vi kunna ”BPH beskriva” så många hundar som möjligt ur vår uppfödning, så att vi tillsammans med andra faktorer på bästa möjliga sätt skall kunna utvärdera avelsresultatet. Men även för att hjälpa rasklubben i deras arbete gällande sund mentalitet i rasen. Eftersom många valpar flyttar långt bort och därför inte p.g.a avståndet har möjlighet att delta i de BPHn som kenneln anordnar så är vi mycket glada och tacksamma till er som fixar detta själva på lokal ort. Vi hjälper naturligtvis till att finna lämpligt BPH på någon ort nära er om ni så önskar ! Svenska Barbetklubben brukar även anordna BPH årligen i södra delarna av landet, när och var dessa går av stapeln kan man se på deras hemsida. Läs mer om BPH här, hur det går till och vad du behöver ha med dig till en BPH beskrivning.