Syftet med att mentalbeskriva valpar är att få underlag för utvärdering och komplement till Svenska Brukshundklubbens Mentalbeskrivning Hund (MH) men även Svenska Kennelklubbens Beteende Personlighet Hund (BPH). Mentalbeskrivning Valp (MV) är också tänkt att vara en hjälp för oss som uppfödare vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning. Läs mer om Mentalbeskrivning Valp (MV) på Svenska Brukshundklubbens hemsida: http://www.brukshundklubben.se/hundar/avel/mentalbeskrivning-valp-mv/

 

Så här går det till

Mentalbeskrivning av valpar görs när de är 7-9 veckor gamla och ger en beskrivning av valpens beteende i specifika situationer. Beskrivningen utförs i ett isolerat utrymme där valpen inte varit tidigare eller i en inhägnad utomhus. Resten av valpkullen och tiken ska vara utom hörhåll från beskrivningsplatsen så att valpen inte störs. Det bör vara så få åskådare som möjligt när beskrivningen genomförs. Vi rekommenderar också att en tredje person filmar och att man ge­mensamt tittar på filmen efteråt. En mentalbeskrivning av valp bör inte göras de närmaste dagarna efter vaccination och avmaskning. Det bör också ha gått någon timme se­dan senaste utfodringen. Om kullen är stor är det bra att ta en paus så valparna får äta och sova. Eller dela på kullen och genomföra beskriv­ningen under två dagar istället.

Momenten i mentalbeskrivning valp

Beskrivningen innehåller 11 moment där valpbeskrivaren (VB) bland annat beskriver valpens beteenden; intresse/nyfikenhet, hälsning, kon­takt, leklust, gripandeform, handlingsförmåga och ängslan. Beskrivningen avslutas med att valpbeskrivaren skattar hur aktiv och trygg valpen har varit under momenten. Uppfödaren skattar hur aktiv valpen är i vardagen och i förhållande till övriga valpar i kullen. Valpbeskrivaren ska vara en person som valparna inte mött tidigare.

Det här observeras också

Under mentalbeskrivning valp observeras också om valpen visat resurs­försvar, om valpen gjort annat under beskrivningen och om valpen varit ljudlig under halva eller mer än halva tiden. Det finns också utrymme för ytterligare kommentarer i slutet av protokollet med övriga synpunkter som framkommit under beskrivningen, som är av vikt för uppfödaren/valpköparen. Protokollet förs i en nyckel där olika beteenden beskrivs i en intensitetsskala från 1-5 och där 1 står för låg intensitet och 5 står för hög intensitet. Det är viktigt för ”åskådare”/valpköpare att inte enbart titta på alla videon utan att läsa beskrivningens protokoll eftersom man lätt kan misstolka videon om man inte erfarenhet av detta. Så som valparna reagerar i en utsatt situation som denna, reagerar de naturligtvis inte i hemmavan miljö – här är de s.a.s ”pressade” till det yttersta. Du kan även besöka Kennel Himling’s YOUTUBE kanal för att bläddra bland alla videos av valpbeskrivningarna (och mycket mer) Källa: http://www.brukshundklubben.se

 

Bilder från Mentalbeskrivningar (MV)

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”kennel.himlings” ualb=”5942674700657761889″ imgl=”fancybox” dltext=”Picasa” style=”cascade” col=”4″ num=”30″ size=”320″ align=”center” max=”100″]